מדריך נדל

מושגי יסוד בעולם שוק ההון

עולם שוק ההון הוא רחב מאוד ואפשר להתעמק בו כמעט ללא הגבלה, אולם יחד עם זאת כדאי לכל אחד העושה את צעדיו הראשונים בעולם זה להבין את המושגים הבסיסיים והשפה בה משתמשים העוסקים בתחום.

שוק ההון – כל מה שצריך לדעת 

נביא כאן את ההגדרות החשובות ביותר, כאשר אנו ממליצים לכל אחד מכם המתעניין יותר בשוק ההון ועדיין לא רכש השכלה מעשית, למלא את פרטיכם בתחתית העמוד על מנת שהמכללות הטובות בישראל המתמחות בשוק ההון יחזרו אליכם עם כל המידע הרלוונטי לגבי קורסים בתחום. שירות זה הוא חינם לחלוטין לגולשי האתר וללא כל התחייבות מצדכם.

לצורך הנוחיות, חילקנו את ההגדרות בעולם שוק ההון לקטגוריות:

מניות ואופציות

מהי מניה? מניה היא תעודה המקנה בעלות בחברה ואת הזכות לקבל דיבידנדים מרווחי החברה במועד חלוקתם. כמו כן מניה מקנה למחזיק בה זכות הצבעה בחברה והזכות לקבל את החלק היחסי בנכסים שיוותרו במידה והחברה תפורק.
מהי אופציה? אופציה היא מכשיר פיננסי מתקדם המיועד לתת בטחונות (כמעין רכישת ביטוח), או להביא לרווחים באחוזים גבוהים מאד. בישראל נהוגות אופציות על מדד המט”ח והמעו”ף. אופציות באסטרטגיות מסוימות יכולות להביא לרווחים מובטחים, אולם יש לשים לב כי רכישה לא זהירה וללא ההגנות המתאימות עלולה להביא גם להפסדים.
מניית בכורה – תעודה המקנה עדיפות בעת חלוקת רווחי החברה, או בעת פירוק החברה וחלוקת נכסיה.
מניית הטבה – מחזיק מניית הטבה יכול למכור חלק מן הנכס שהוא מחזיק, פעולה אשר באופן עקיף מביאה בדרך כלל לעליה במחירי המניות.
מניית יסוד – תעודה המקנה זכויות מיוחדות לבעליה כמו עדיפות בהצבעה או בעת חלוקת הרווחים של החברה.
ולטיליות – היא התנודתיות המבטאת את הפער בין הנקודה הגבוהה ביותר של מניה לנמוכה ביותר שלה (הוא האמור גם לגבי מדד או כל מוצר פיננסי אחר). ולטיליות גבוהה מלמדת בדרך כלל על סיכון גבוה יחסית בהשקעה. מידת תנודתיות גבוהה טובה לסוחרי אופציות, שכן אלה מגדילים את הסיכוי למימוש האופציה.
כתבי אופציות – אלה ניירות ערך המונפקות על ידי חברות ומקנות זכות לרכוש מניות במחיר מסוים בתוספת פרמיה כספית עד לתאריך קבוע מראש.
תוספת מימוש – הסכום שיש להוסיף ברגע המימוש של כתב האופציה.
פערי ארביטראז’ – זהו מושג המבטא פער מלאכותי במחיר המבטיח רווח בטוח. לדוגמא, כאשר מחזיק מניה בישראל אשר נסחרת ביום שישי בארה”ב וערכה שם עולה בצורה משמעותית, עד לחידוש המסחר בישראל ביום א’ יהיו שני מחירים שונים לאותה מניה. השוני במחיר עד שאלו משתווים אחד לשני מכונה ארביטרז’. ישנה תיאוריה המכונה בשם שוק משוכלל, לפיה כוח השוק החופשי המשפיע על מחירי ניירות ערך משקף את הציפיות של המשקיעים ומונע פערי ארביטרז’.
ניתוח טכני – היא שיטה למסחר בניירות ערך, כולל מסחר במניות, מט”ח, סחורות וכל נייר סחיר אחר. באמצעות ניתוח טכני ניתן להבין את התנהגות הנכס על ציר הזמן על מנת להציג את יחס הסיכוי מול הסיכון בכל השקעה ולתזמן את המסחר באופן המדויק ביותר.
תאריך פקיעה של כתב אופציה – זהו התאריך האחרון בו נשמרת למשקיע הזכות לממש את כתב האופציה שברשותו לנייר ערך של החברה. לאחר תאריך הפקיעה אין כל ערך לכתב האופציה.
לונג – רכישת מנייה במטרה להרוויח מעליית הערך שלה.
שורט – מכירת המניה בחסר במטרה להרוויח מירידת הערך שלה.
ניהול בנאמנות עיוורת – ניהול תיקי השקעות עבור מי שנאסר עליו בעצמו לנהל תיק השקעות, כגון מנהל תיקים, עובד בנק וכדומה.
פיזור סיכון – השקעה באפיקי השקעה מגוונים ובענפי מסחר, דבר המבטא הימנעות מ- “לשים את כל הביצים בסל אחד”.

מדדים שונים

מדד אמון הצרכנים – סקר חודשי המשקף את תחושות הציבור לגבי תמונת המצב הכלכלית.
מדד דאו ג’ונס – מדד 30 המניות של חברות התעשייה הגדולות בארה”ב הנסחרות בבורסה של ניו יורק, כאשר חלקן נסחרות גם בנאסד”ק.
מדד נאסד”ק – הבורסה השנייה בגודלה בארה”ב. נסחרות בה בעיקר חברות העוסקות בעולם הטכנולוגיה.
מדד המחירים לצרכן – עלות סל המוצרים שצורכת משפחה ממוצעת במגוון תחומי החיים כגון מזון, הלבשה, בריאות, דיור ותחומים נוספים.
מדד המניות הכללי – משקף את השינויים שנרשמו בשערי המניות הנסחרות בבורסה של תל אביב.
מדד המעו”ף – הנקרא גם מדד תל אביב 25, מייצג את 25 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסת תל אביב.
מדד תל אביב 75 – מורכב מ-75 מניות הבעלות שווי שוק גבוה אשר יחד עם מדד המעוף מרכיבות את מדד תל אביב 100.
מדד תל אביב 100 – מורכב מ-100 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסת תל אביב.

סוגי תוכניות חיסכון

ראשית נגדיר מהי תוכנית חיסכון? תוכנית חיסכון הינה הפקדה בבנק של כסף לא נזיל, סגור לתקופה מסוימת ונושא רווח. יש לשים לב כי הטבת הפטור ממס שהייתה לאפיק זה בעבר, בוטלה.
חסכון תפ”ס/פח”ק/פר”י – פיקדון בנקאי בריבית יומית הניתן למימוש מדי יום.
חסכון פז”ק – ראשי תיבות של פיקדון לזמן קצוב, המוגדר מראש בריבית שקלית קבועה.
חסכון פצ”מ – זהו פיקדון צמוד למטבע חוץ, בו הכסף מוצמד למטבע חוץ מסוים בתוספת ריבית.
חסכון פק”מ – פיקדון קצר מועד לטווחי זמן קצרים, הנושא ריבית שקלית נומינלית.

סוגי תשואות

תשואה – היא הרווח שמפיק משקיע על השקעתו, אם זה שוק ההון או כל השקעה אחרת.
תשואה נומינלית – היא תשואה ללא השוואה למדד.
תשואה ריאלית – היא תשואה בהשוואה למדד המחירים לצרכן או למטבע חוץ.

הגדרות עסקיות

דו”חות כספיים– דו”חות המתפרסמים על ידי חברות ציבוריות בישראל אחת לשלושה חודשים (דו”ח רבעוני) ודו”ח שנתי מורחב יותר. הדו”חות כוללים נתונים כספיים על מצב החברה, כגון מאזן, רווח והפסד, תזרים המזומנים וסקירת מנהלים על מצבה העסקי ואיתנות החברה.
דיבידנד – תשלום שמחלקת חברה לבעלי מניותיה מתוך רווחי החברה, לפי חלקם בהון החברה. חשוב לציין, כי חברה אינה חייבת לחלק דיבידנד אפילו אם היא חברה מרוויחה.
היוון– תרגום הכנסות, רווחים או הוצאות בגין הפסדים עתידיים לתקופה נוכחית.
הנפקה ציבורית– זהו תהליך בו חברה המעוניינת לגייס כסף, מנפיקה ניירות ערך בתמורה לכסף שמתקבל ממשקיעים. על מנת שהתהליך יוכל לצאת לפועל, החברה צריכה לעמוד בקריטריונים של הבורסה ולגייס את ההון מהציבור באמצעות חברת חיתום.
הסכם חיתום– הסכם שנחתם בין החברה המנפיקה ניירות ערך לציבור לבין חברת החיתום המבצעת בפועל את ההנפקה בבורסה.
הפרטה – תהליך של מכירת נכסים הנמצאים בבעלות ממשלתית והעברתם לגורמים פרטיים.
שווי שוק של חברה – בא לידי ביטוי על ידי הכפלת מספר המניות בשער המניה בשוק.

הגדרות כלליות

בנק מרכזי – הבנק הרשמי בכל מדינה. בישראל הבנק המרכזי נקרא “בנק ישראל”, כאשר הנגיד העומד בראשו מחליט מידי חודש על רמת הריבית במשק. קביעתו בעת העלאת הריבית משמשת כמכשיר הבולם את האינפלציה אך בו בזמן מביאה להאטה בפעילות המשק, והפוך. הריבית שקובע הנגיד משמשת בסיס לכל הריביות במשק ומשפיעה באופן ישיר על התשואות והרווחים של שוק אגרות החוב, ועל שוק ההון בכלל.
אינפלציה – עלייה במדד המחירים לצרכן, עקב עליה ברמת המחירים במשק. כאשר המשק פעיל ואנשים קונים מוצרים בכל מחיר אשר השוק מציע, ישנה עלית מחירים ויכולת הקניה של המטבע באותה מדינה יורדת. לעיתים מתרחשת תופעה הפוכה, לדוגמא בשנת 2003 הייתה במשק דיפלציה, שהיא ירידת מחירים המצביעה על מיתון.
ריבית פריים – ריבית בנקאית המורכבת מריבית המשק בתוספת אחוז וחצי.
תוצר לאומי גולמי – השינוי השנתי החל בתוצרים של המדינה הכולל שירותים, מוצרים וסחורות.