מדריך נדל

מדד תשומות הבניה

מדד תשומות הבניה מודד את השינויים החלים לאורך הזמן בהוצאה הדרושה לקניית כמות ידועה של חומרי בניה, שירותים ומוצרים שונים המשמשים לבניה בישראל.

מהו מדד תשומות הבניה ומדוע הוא מייקר לכם את מחיר הדירה?

מדד תשומות הבנייה מציג את הרכב ההוצאות ועלויות הבניה של קבלנים וקבלני משנה, כאשר המרכיבים העיקריים של המדד הם עבודה וחומרי גלם. המדד מתפרסם מידי חודש, במקביל למדד המחירים לצרכן כל 15 לחודש על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. כל מי שמתכנן לרכוש דירה מקבלן או שכבר רכש אחת כזו ונמצא בשלבי התשלומים נדרש להכיר את מדד תשומות הבניה, כיוון שהתשלומים לקבלן צמודים אליו. מדד תשומות הבניה יכול להגדיל או להקטין את גובה התשלומים שלנו לקבלן בהתאם לשיעור העלייה או הירידה של מדד זה.

איך אפשר להימנע מהצמדת התשלומים למדד תשומות הבניה?

בשנים האחרונות, מדד תשומות הבניה עלה בשיעור רב יותר ממדד המחירים לצרכן בישראל, ולכן רוכשים רבים היו מעדיפים הצמדה למדד המחירים לצרכן ולא למדד תשומות הבניה. אמנם, אף אחד לא מבטיח שגם בעתיד מדד המחירים לצרכן יהיה נמוך ממדד תשומות הבניה, אולם כחלק מהמשא ומתן עם הקבלן אפשר לדרוש הצמדה למדד המחירים לצרכן ולא למדד תשומות הבניה. מדוע? כיוון שלמעשה אין ממש הצדקה להצמדה למדד תשומות הבניה. נכון, מדד תשומות הבניה משקף הערכה קרובה לעלויות הבניה של הקבלן, אבל התוצאה עצמה מעוותת כיוון שהוצאות הקבלן לא מורכבות רק מעלות הבניה אלא גם ממחיר הקרקע והרווח היזמי, שלא משוקלל במסגרת מדד תשומות הבניה. ברגע שמצמידים את כל סכום רכישת הדירה למדד תשומות הבניה, מתקבלת תוצאה גבוהה יותר מהעלות האמיתית ואז הרוכש משלם יותר מאשר ההתייקרות של הוצאות הקבלן עבור הבניה.

תכנון התשלומים

התשלומים לקבלן עבור הדירה שרכשתם יהיו צמודים בכל מקרה לאחד מהמדדים שהוזכרו לעיל – מדד תשומות הבניה או מדד המחירים לצרכן. כעת נשאלת השאלה מתי כדאי לשלם לקבלן, כלומר האם לעדיף לדחות את התשלומים כמה שניתן, או להעביר את התשלומים במועדים המוקדמים ביותר? ובכן, התשובה לשאלה זו מורכבת משיקולים כלכליים שונים. מצד אחד, תשלום מוקדם לקבלן ימנע את ההצמדה למדד תשומות הבניה. אולם מצד שני, עבור מרבית מרוכשי הדירות, המשמעות של תשלום מוקדם היא לקיחת משכנתא בשלב מוקדם יותר, אשר החזריה החודשיים עולים בהתאם לריבית. כעת השאלה היא מה יותר גבוה – הריבית על המשכנתא או מדד תשומות הבניה? גם כאן, אלו הן רק הערכות ותחזיות שלא תמיד קולעות למצב בפועל. כמו כן, לקיחת משכנתא בשלב מוקדם משמעותה תחילת תשלומים מוקדמים יותר לבנק עבור דירה שאתם עדיין לא גרים בה, מה גם שברוב המקרים הרוכשים גרים עדיין בדירה שכורה או דירה נוכחית עם משכנתא ועם התחייבויות קודמות, עובדה שרק תכביד עליהם את הנטל הכלכלי.
לכן, המלצתנו היא לשלם לקבלן כמה שיותר מאוחר את התשלומים, גם אם ישנה תחזית להתייקרות במדד תשומות הבניה או לעליה במדד המחירים לצרכן, כיוון שהחיסכון בדחיית התשלומים למועד מאוחר ככל הניתן, כמעט תמיד יעלה על החיסכון שבתשלומים מוקדמים.