מדריך נדל

בורסה

ללא קשר לתחום בו אנו עוסקים בחיי היום יום, חשוב שנכיר את המושגים המדוברים בעולם הבורסה ושוק ההון.

מהי בורסה?

המידע והמושגים המופיעים כאן יכולים לשמש כעזר רב לכל מי שמתעניין בתחום מרתק זה וחושב ללמוד אותו באופן מעמיק יותר. אפשר לקרוא למידע זה “ארגז הכלים” לכל מי שעוסק בשוק ההון או מתעתד להכנס אליו. נגדיר בקצרה מהי בורסה ונתאר את שלבי המסחר בה:

בורסה הוא המקום בו נערך המסחר בניירות ערך. בישראל המסחר נערך בשיטת הרצף, כאשר בשיטה זו הסוחרים נותנים פקודות לקניה או מכירה דרך מחשב. המסחר מתאפשר כאשר נוצר “חוסר איזון” בין אנשים שונים, כאשר אחד חושב שבמחיר מסוים כדאי לו לרכוש מניה מסוימת מכיוון שהוא צופה שמחירה יעלה, ואילו אדם אחר מוכן למכור אותה במחיר זה מאחר והוא צופה שמחירה ירד. בנקודה זו דרכיהם נפגשות ומתקיימת עסקה. בבורסה בתל אביב נסחרות מניות הנחלקות לקבוצות על פי גודל ושכיחות מסחר. מאה החברות הגדולות שייכות למדד תל אביב 100, כאשר מדד המעוף מייצג את 25 החברות הגדולות מתוך המאה הללו.

איך מתנהלת בורסה?

בשלב טרום הפתיחה של הבורסה מזרימים הבנקים והברוקרים למחשב הבורסה בת”א את פקודות הקנייה והמכירה שהתקבלו מהציבור. שלב זה נמשך מ- 08:30 בבוקר ועד לפתיחת הבורסה, כאשר בשעה 09:45 מתחיל שלב הפתיחה בו מתחילות להיסחר מאה המניות הגדולות. בשעה 10:15 לערך מתחילות להיסחר יתר המניות. איגרות החוב מתחילות להיסחר בשעה 10:05.
שלב המסחר של הבורסה, המכונה שלב הרצף, מסתיים בשעה 16:45. בשלב זה מתבצעות פעולות קנייה ומכירה בין קונים למוכרים אנונימיים, כאשר לכל עסקה יש כמובן מחיר משלה והמסחר הוא בו זמני בכל ניירות הערך. בשלב הנעילה של הבורסה, המתחיל בשעה 16:45 ומסתיים בשעה 17:00, מתקיימות עסקאות הנעשות רק בשער הנעילה אשר נקבע בתחילתו. שער הסגירה מהווה בסיס לתחילת המסחר ליום המסחר הבא. ישנן עסקאות בניירות ערך המתבצעות שלא דרך מערכת המחשב של הבורסה לניירות ערך בתל אביב, כאשר עסקאות כאלה יכולות להתקיים גם מחוץ לשעות המסחר.
בבורסה לניירות ערך בתל אביב ישנם כ- 30 חברים, בהם הבנקים. כמו כן ישנן חברות לניהול תיקים אשר חברות בבורסה בעצמן ומחזיקות את כספי הלקוחות אצלן.

השקעה באגרות חוב

מהי אגרת חוב? אגרת חוב הוא אחד מהמכשירים הפיננסיים העיקריים המשמשים בבניית השקעה סולידית. זהו בעצם שטר חוב, הדומה למתן הלוואה לגוף המנפיק את השטר. אגרת החוב נסחרת בבורסה, מכאן שניתן לקנות ולמכור אותה בלא קשר למועד פירעון “ההלוואה”. אגרת החוב מבטיחה תשואה מוגדרת מראש ויכולת להרוויח מן המסחר בה בטווח קצר במצב בו מחירה עולה בשוק לאחר הרכישה. ישנן אגרות צמודות מדד ומטבע חוץ, שקליות לא צמודות, בריבית קבועה או בריבית משתנה לתקופות משנה ועד לעשרות שנים. בנית תמהיל נכון המתאים לתנאי השוק הוא המפתח בניהול נכון במסחר באגרות חוב.

סוגי אגרות החוב העיקריות

אג”ח להמרה – איגרות חוב של קונצרנים הניתנות להמרה במניות ברגע שהדבר כדאי כלכלית.
אג”ח מדינה מסוג גילון – אגרת חוב שקלית לא צמודה, לתקופה של עד 10 שנים, הנושאת ריבית משתנה המשולמת מדי שלושה או ששה חודשים.
אג”ח קונצרנים/ אג”ח חברות – אגרת חוב המונפקת על ידי חברה. בבחירה באגרת חוב זו נדרש לבחון את חוסנה הפיננסי של החברה והביטחונות הניתנים לרוכשיה. ישנן אג”ח חברות המדורגות על ידי חברות דירוג, שבוחנות את מצבן הפיננסי וקובעות בהתאם את רמת הסיכון של החברה.
אג”ח מדינה מסוג גליל – היא איגרת חוב שקלית צמודה למדד, לתקופה של עד 15 שנה, נושאת ריבית קבועה המשולמת אחת לשנה וקרן שמשולמת בסוף חיי האיגרת.
אג”ח מדינה מסוג שחר – היא איגרת חוב שקלית לא צמודה, לתקופה של עד 10 שנים, נושאת ריבית קבועה המשולמת מדי שישה חודשים.

הגדרות שכדאי להבין בנושא אגרות חוב

עקום תשואה לפידיון – גרף המתאר את ציר הזמן אל מול שיעור התשואה השנתי שלה לפדיון. גרף עם עקומה עולה משמעותו שהשקעה באיגרת חוב לטווח ארוך תניב תשואה גבוהה יותר מאשר אגרת חוב לטווח קצר, והפוך.
דירוג אג”ח חברות/ קונצרנים – ישנן שתי חברות בארץ המדרגות את אגרות החוב של החברות. החברות הללו חוקרות את יכולת ההחזר של החברות המנפיקות ומדרגות אותן לפי סולם מסוים. ככל שמיקום החברה נמוך יותר בסולם היא תידרש לתת תשואה גבוהה יותר. מצד שני גדל הסיכון לגבי יכולת החברה לפרוע את חובותיה.
מידת סיכוי מול מידת סיכון – ככל שסיכוי לרווח גדול יותר כך נדרשת ברוב המקרים נטילת סיכונים גדולים יותר. לדוגמא בשוק אגרות החוב, הריבית שמציע הלווה גדלה ככל שיכולת החזר ההלוואה שלו קטנה יותר. צריך להבין שאין קסמים בשוק ההון, יש לבחון היטב את מידת הסיכון מול מי שמציג רווחים גדולים בתוך זמן קצר.

לסיכום, אגרת חוב הוא מכשיר פיננסי סולידי המבטיח סדרת תשלומי ריבית וקרן בסוף תקופה, אולם יחד עם זאת גם מאוד מתוחכם. איגרת החוב נסחרת בבורסה, לכן ניתן למכור ולקנות אותה מידי יום, כאשר החשיפה העיקרית לסיכון באגרות חוב באה באופן עקיף באמצעות קרנות הנאמנות, קופות הגמל וכספי הפנסיה. כמו כן, חלק מציבור משקיע באופן ישיר באגרות החוב והן מהוות חלק ניכר מתיקי ההשקעות, אולם יש לשים לב, כי גם בהשקעה בשוק סולידי כמו שוק אגרות החוב נדרשת מומחיות והבנה של הסיכון הטמון בו.