מדריך נדל

איך לאתר קרקע חקלאית להשקעה

השינויים הכלכליים במשק הישראלי מובילים רבים לחפש אפשרויות השקעה נוספות בשוק הנדלן. אחת האפשרויות הפופולריות הינה רכישת קרקע חקלאית להשקעה אשר תופשר בעתיד לבנייה, וכך ערכה יעלה במאות אחוזים.

איך אפשר למצוא קרקע חקלאית להשקעה בהזדמנות

בשוק בו ההיצע גדול, אנו צריכים לדעת אם הקרקע החקלאית אותה אנו בודקים הינה הזדמנות עסקית טובה או האם להתרחק ממנה. ישנן מספר דרכים לאיתור מגרשים למכירה איכותיים, אולם הצעד הראשון טמון בבדיקת ייעוד הקרקע, כלומר הערכת הסבירות להפשרתה בעתיד. על מנת שנקבל כיוון ראשוני לשאלה זו נבדוק את הקריטריונים הבאים, המעלים את סיכויי הפשרת הקרקע לבנייה:

מיקום הקרקע

מיקום קרקע חקלאית בסמיכות לאזורים בנויים (“קרקע צמודת דופן”) וצירי תנועה ראשיים מורים לנו על סיכויי הפשרת הקרקע לצרכי בניית מבני מגורים ומסחר. כאשר וועדות התכנון השונות דנות בתוכניות הייעוד של קרקעות חקלאיות, הן משקללות בהחלטתן גורמים שונים כגון את מידת הסמיכות שלהם לאזורי מגורים, מפעלים, דרכי גישה, בסיסים צבאיים, שמורות טבע ועוד. זיהוי כל הגורמים הללו ובדיקת השפעתם על הקרקע אותה אתם מעוניינים לרכוש תשפיע על איכות ההזדמנות העסקית העומדת לפניכם.

מחיר הקרקע

מחיר הקרקע אף הוא משמש לנו כקריטריון על הפוטנציאל הטמון בו: ככל שסיכויי הפשרתו של הקרקע במסגרת תכניות לפיתוח עירוני גבוה יותר, כך מחירה יהיה גבוה יותר באופן משמעותי מקרקע שאינה מיועדת להפשרה לבנייה, בטווח הקרוב או הרחוק. לכן יש לשקול לעתים לרכוש דווקא קרקע יקרה יותר המשקפת פוטנציאל הפשרה קרוב יותר.

קרקע חקלאית להשקעה נמצאת בכל מקום, רק צריך לדעת לאתר. מדריך הנדל"ן

מבנה בעלות

בעלות מנהל מקרקעי ישראל או בעלות פרטית משפיעה על הכדאיות הכלכלית ברכישת קרקע חקלאית להשקעה. כאשר הקרקע הינה בבעלות מנהל מקרקעי ישראל, ייתכן ועל פי חוזה החכירה הקרקע תחזור לבעלות המדינה ברגע שייעוד הקרקע ישתנה. לעומת זאת, בחוזים אחרים המדינה תאפשר לחוכר ליהנות משינוי יעוד קרקע חקלאית, אך בתמורה לדמי חכירה שישלם החוכר בשווי מלא של ערך הקרקע, כך שלמעשה המדינה היא זו שנהנית מההשבחה ולא החוכר. רוב הקרקעות החקלאיות בישראל שייכות למדינה או לקרן קיימת לישראל, ומנוהלות על ידי מנהל מקרקעי ישראל. המשמעות היא בעצם שמינהל מקרקעי ישראל הוא בעלי הקרקע, ורק תחת הסכמתו ישתנה יעודה. ברגע שייעוד הקרקע משתנה, היא חוזרת לידי המינהל, והחוכר שלה זכאי לפיצוי חלקי בלבד. לעומת זאת, בעלים של קרקע חקלאית פרטית הוא הנהנה הבלעדי משינוי הייעוד של הקרקע, ברגע שזו מופשרת לבנייה. מכאן, שקרקע חקלאית פרטית הינה אטרקטיבית לאין שיעור מקרקע בבעלות המינהל או בבעלות הסוכנות היהודית (הפועלת בעצם כמו מינהל מקרקעי ישראל).

עכשיו זה הזמן

לאור הגידול המשמעותי בהיקף הפשרת קרקעות חקלאיות למגורים ותעשייה בשנים האחרונות, רכישת קרקע חקלאית להשקעה באופן חכם ושקול יכולה להיות הזדמנות עסקית נפלאה וגם זולה, אולם יש לזכור לעשות זאת תוך בחינת כל הפרמטרים ובעזרת אנשי מקצוע מומחים בתחומם.