מדריך נדל

אגדים הנדסה ובניה בע"מ אודות תמ"א 38

אגדים הנדסה ובניה בע"מ פועלת כבר למעלה מעשור בתחומי מגורים, תמ"א 38, תוספות בנייה וחיזוק מבנים. לחברה ניסיון רב בפרוייקטי תמ"א 38.

אגדים הנדסה ובניה בע"מ אודות תמ"א 38

תכנית מתאר ארצית מס' 38 חיזוק מפני מבנים מפני רעידות אדמה

תמ"א 38 - חיזוק מבנים ופינוי בינוי במסגרת תמ"א 38

בשנת 2005 החליטו ממשלת ישראל והרשויות המוסמכות (משרד הבינוי והשיכון, פיקוד העורף ומשרד הפנים) לתת עדיפות לאומית לביצוע פעולות בנייה לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה העלולות להתרחש באזורנו ולגרום לקריסת מבנים רבים, ולאובדן בנפש וברכוש בהיקפים קטסטרופליים. תמ"א 38 נכנסה לתוקפה במאי 2005.

תמ"א 38

אגדים הנדסה ובניה בע"מ - פרוייקט תמ"א 38

העדיפות שממשלת ישראל מעניקה לנושא זה באה לידי ביטוי במתן פטורים ממסים, בהם ממס שבח, מס מכירה, היטל השבחה ומס ערך מוסף, וכן במתן זכויות בנייה נוספות במבנים אשר תתבצע בהם פעולת חיזוק על פי התקן ובאישור מהנדסים מוסמכים אשר יועסקו לשם כך על ידי הרשויות המקומיות והערים  ואשר יפקחו על העבודות. זכויות  אלה באות לידי ביטוי  במתן אפשרות להרחיב דירות קיימות עד 25 מ"ר בנייה בתוך הקומה המפולשת ומתן זכויות על הגג בשטח הדירות בקומה העליונה (מתחת לגג).

רעידות אדמה שהתרחשו באזורנו
ב-150 השנים האחרונות, ובעיקר בשנה האחרונה, התרחשו באזורנו רעידות אדמה רבות, בהן :

  • בשנת 1836 התרחשה בעמק החולה רעידות אדמה קטלניות והורגשו בעיקר בצפת והסביבה.
  • בשנת 1927 התרחשה רעידת אדמה בקרבת ים המלח ותוצאותיה הורגשו בירושלים יריחו, לוד ויפו.
  • בשנת 1995 התרחשה רעידת אדמה באילת ועמק בית-שאן, וגרמה בעיקר לפגיעות ברכוש.
  • ב-2009-2007 התרחשו רעידות אדמה קלות ברחבי המדינה.

רעידות אדמה אלה נגרמות מאחר שמדינת ישראל שוכנת באיזור סייסמי פעיל, הוא  השבר הסורי האפריקאי, וזו גם הסיבה לתחזיות קודרות ולחשש מבוסס מפני רעידות אדמה.
מאחר שרעידות אדמה מפעילות על המבנים כוחות אנכיים וכוחות אופקיים בדרגה שעלולה לסכן את יציבות המבנה ואף לקריסתו נדרש חיזוק יסודות המבנה שיאפשר להם לעמוד בזעזועים שיופעלו עליהם במקרה כזה.
תקן 413 לעמידות מבנים הנדסיים בפני רעידות אדמה הוחל בשלהי שנת 1978, ולכן הוחלט כי תמ"א 38 תחול רק במבנים שהיתר הבנייה עבורם ניתן לפני 1.1.1980. התקן שם לו למטרה לקיים מצב סטטי שבו המבנה אולי יינזק אך לא יתמוטט ויימנעו נפגעים בנפש במקרה של רעידת אדמה.

יישום תמ"א. 38
כתנאי ראשוני להגשת בקשה להיתר בנייה על פי תמ"א 38 יש לקבל חוות דעת ראשונית של מהנדס בניין מנוסה שיעריך וייקבע את הצורך בחיזוק הבניין שבו מדובר.
חיזוק המבנה מתבצע על פי תוכנית קונסטרוקטיבית מקיפה ויסודית של מהנדסי בניין מנוסים בעבודות תכנון כגון אלה, שתכלול בין השאר עיבוי יסודות, פלטות יסוד וכן יצירת קשרים בין היסודות ובניית קורות קשר מסיביות בהיקף הבניין כמו גם קורות קשר ועמודי תמיכה בהיקף הבניין (במידת הצורך)  .מימד נוסף הוא בניית חדרי ביטחון (המכונים ממ"דים) ופיר מעלית אשר גם בנייתם מבטון יצוק ברמת חוזק גבוהה תורמת לחיזוקו של הבניין.

זכויות הבנייה המותרות על פי תמ"א. 38
בדרך כלל מאפשרת התמ"א בניית קומה נוספת על גג הבניין, ובמקרים מסוימים מתאפשרת גם בניית תוספות לדירות (כולל חדרי בטחון) עד 25 מ"ר ומרפסות שמש.
תוספות אלה מחייבות קבלת הקלות בקווי בניין (המרחק בין מעטפת הבניין לגבול המגרש) הן לתוספות הבנייה (ממ"דים ומרפסות שמש) והן לתוספת מעלית. כמו כן, תוכר בנייה בקומה המפולשת. כפועל יוצא מתוספת הבנייה על גג הבניין מתבצעת גם התקנת מעלית אשר תשרת את כל דיירי הבניין.
חיזוק הבניין מפני רעידות אדמה, והשיפוץ החיצוני בבניין מעלים כמובן ערכן של הדירות הקיימות בבניין, וכך, בנוסף על חיזוק הביטחון האישי של הדיירים שמוגנים יותר  מפני רעידות אדמה הם זוכים (לפי המקרה) לשדרוג בצורת מעלית, פיתוח החנייה, החצר והגינה, כמו גם לעלייה בשווי הדירות בשיעור 25% לפחות.

הסכם עם הקבלן המבצע (אגדים הנדסה ובניה בע"מ הינה קבלן מבצע)

כדי ליישם את תמ"א. במישור הפרטני צריכים הדיירים – באמצעות נציגיהם – לבוא בדברים עם קבלן בנייה מתאים.  המשא ומתן בין הדיירים (או נציגיהם) לבין הקבלן מתבסס על עסקת חליפין: הדיירים מקבלים שדרוג שווי נכסיהם (הדירות שברשותם) כלהלן: חידוש החזיתות, שיפוץ הלובי, חדרי המדרגות, המעלית, החלפת צנרת חיצונית של מים וביוב, תוספת חדר גז מרכזי, תוספת חדרי ביטחון, מרפסות, חניות, חידוש החצר, שבילים תאורה וגדרות; ובתמורה לכל אלה הם מוותרים לטובת הקבלן על זכויותיהם בגג הבניין ובקומה המפולשת.
ההסכם בין הדיירים לבין הקבלן, היזם והמבצע, הוא מורכב ומסובך ואמור להעניק ביטחון מרבי לדיירים ובה בעת להבטיח לקבלן את שמירת זכויותיו, על מנת שיוכל לבטא את יכולתו המקצועיות ולהתפרנס בכבוד.
פרמטר חשוב בעסקה מעין זו הוא המיסוי. על פי החוק שאושר בכנסת ניתן פטור גורף מחיוב במס הכנסה, מס שבח, מע"מ, מס מכירה, והיטל השבחה, מיסים העשויים לחול הדיירים בעסקאות מסוגים אחרים כגון הסדר מעבר דירה בזמן הריסת הבניין במקרה של פינוי בינוי.

המאמר נכתב בשיתוף עם אגדים הנדסה ובניה בע"מ חברה המתמחית בתמ"א 38